Drodzy Rejacy,

Zarząd Koła Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Reja zaprasza na:
Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła (§17 Statutu Koła)
które odbędzie się
dn. 4 czerwca 2022 r. (sobota) o godz. 11:00
w gmachu XI Liceum Ogólnokształcącego im. M. Reja
przy Placu S. Małachowskiego 1
sala nr 50

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania i wybór Prezydium Zebrania
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Uchwalenie regulaminu obrad oraz wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej i komisji wyborczej
5. Przyjęcie protokołu Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 08 czerwca 2019 r.
6. Sprawozdanie Zarządu Koła za lata 2019-2022
7. Sprawozdanie Skarbnika Koła za rok 2021
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
10. Dyskusja nad sprawozdaniami
11. Uchwalenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi
12. Wybory nowych władz Koła na kadencję 2022-2026
13. Podjęcie uchwały o podniesieniu składki członkowskiej do 50 zł/rocznie
14. Wolne wnioski
15. Zamknięcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Walne Zebranie jest uprawnione do podejmowania uchwał bez względu na liczbę biorących w nim udział członków (§ 17 Statutu). Protokół obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego, które odbyło się dn. 08.06.2019r. będzie udostępniony uczestnikom Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 04.06.2022 r. na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Po zakończeniu obrad odbędzie się spotkanie towarzyskie, na które serdecznie wszystkich zapraszamy.

Zebranie może być również wspaniałą okazją do zapisania się do naszego Koła.

Do zobaczenia!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *