Uroczystość przekazania pamiątkowych kluczy do Izby Pamięci Szkoły odbyła się 14 października 1978 roku przy okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Od tego czasu do dziś gromadzone są w niej pamiątki i dokumenty związane z historią Szkoły oraz odbywają się spotkania koleżeńskie i comiesięczne posiedzenia Zarządu Koła.