ks_ Julian Machlejd

Dyrektor Szkoły w latach 1906-1917

Urodził się 22 listopada 1866 roku w Warszawie. Był projektodawcą otwarcia męskiej szkoły średniej przy Zborze Ewangelickim w Warszawie. Na jego wniosek powołano komitet organizacyjny Szkoły. Wszedł w skład delegacji, która 1905 r. udała się do Petersburga w celu uzyskania zgody ministra oświaty gen. Głazowa.  Prowadził lekcje religii ewangelicko-augsburskiej, logiki i psychologii. Odszedł ze Szkoły, na własny wniosek, 1 lipca 1917 roku W 1921 r. powierzono mu obowiązki vice prezesa I Synodu Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce. Obowiązki pełnił do śmierci, zmarł 15 listopada 1936 r. pochowany jest na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *