Ślubowanie

Zgodnie z tradycją, młodzi ludzie rozpoczynający naukę w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Warszawie, aby stać się pełnoprawnymi Rejakami, składają uroczyste ślubowanie na sztandar Szkoły. Deklarują wolę sumiennego wypełniania obowiązków ucznia Szkoły Mikołaja Reja oraz szacunek dla jej wartości i tradycji. Uroczystość ta towarzyszy obchodom Dnia Edukacji i jednocześnie stanowi okazję do zaproszenia, z inicjatywy Koła Wychowanków, absolwentów, którzy 50 lat wcześniej opuścili mury Szkoły, zdając w niej egzamin maturalny.

1 listopada, odwiedzanie grobów

Jedną z ważniejszych tradycji szkolnych Liceum im. Mikołaja Reja jest oddawanie czci pamięci zmarłych. Przed dniem Wszystkich Świętych uczniowie klas pierwszych przygotowują apel, w czasie którego prezentują poetyckie montaże słowno-muzyczne i oddają hołd tym, którzy odeszli. Najmłodsi Rejacy pod opieką wychowawców odwiedzają cmentarze, na których znajdują się groby dyrektorów, uczniów i nauczycieli Szkoły: Powązkowski, Bródnowski, Północny, Ewangelicko-Augsburski, zapalają znicze, składają kwiaty z napisem „W dowód pamięci – Rejacy”.

11 listopada, Święto Niepodległości

W dniu Święta Niepodległości lub dniu poprzedzającym to Święto w czasie długiej przerwy korytarze Szkoły pustoszeją. Uczniowie i nauczyciele wspominają rocznicę odzyskania niepodległości, wspólnie śpiewając pieśni patriotyczne w sali gimnastycznej. Tylko nieliczni potrzebują specjalnie przygotowanych na tę okazję śpiewników.