„Czas odnaleziony we wspomnieniach” – nawiązanie współpracy z Kołem Wychowanków, pozyskanie informacji na temat nestorów Szkoły Mikołaja Reja, zaaranżowanie spotkań, przeprowadzenie i nagranie wywiadów we współpracy  ze Zborem Ewangelicko-Augsburskim,

publikacja (co najmniej fragmentu wywiadu) na kanale Youtube, a w wersji spisanej – na stronie Koła Wychowanków.

„Świadectwa historii” – zarchiwizowanie i zdigitalizowanie dokumentów, zdjęć i innych materiałów związanych z historią Szkoły oraz pozyskiwanie nowych, opracowywanie i popularyzowanie informacji na temat wybranych zagadnień dotyczących historii Szkoły (w formie tablic, publikacji internetowych, etc.), spotkania ze „świadkami historii”.

„Rejówka” – zbieranie informacji dotyczących miejsca, w którym znajdowała się Rejówka,

wizyta w miejscu dawnej Rejówki, sporządzenie fotografii miejsca.

„Rejakiem być” – przeprowadzenie wśród uczniów ankiety sprawdzającej ich wiedzę na temat wybranych faktów z historii szkoły, przygotowanie sesji naukowej podczas Rejackich Dni Kultury dotyczącej obszarów historii szkoły badanych wśród  ankietowanych uczniów, pozyskanie środków finansowych na odnowienie wystroju Sali Tradycji we współpracy z Kołem Wychowanków, przygotowanie gry terenowej „RejON” dotyczącej historii, tradycji i życia Szkoły, przeprowadzenie przez absolwentów (członków grupy) lekcji dla uczniów klas pierwszych dotyczącej historii i tradycji Szkoły – dialog pokoleń.

„Rejacy razem” – wspieranie działań grupy SMR przez członków Koła Wychowanków, współpraca przy realizacji projektów.

„Polubić Reja” – zagospodarowanie przestrzeni wspólnej w szkole: rewitalizacja tablic ściennych dotyczących historii Szkoły, graffiti, schody edukacyjne, „pomysłownik” – stworzenie dla Rejaków skrzynki pomysłów na poprawę jakości przestrzeni szkolnej, aby uprzyjemnić w niej pobyt