Paweł Wieczorkiewicz – matura’66

Historyk, sowietolog, marynista. Profesor, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Historyczny), wykładowca Akademii Humanistycznej w Pułtusku(Wydział Historyczny). Syn profesora Bronisława Wieczorkiewicza, językoznawcy, badacza gwary warszawskiej[2] oraz Haliny “Natalii” Bojarskiej z domu Marczak[3], jego dziadkiem był Michał Marczak[4]. Absolwent XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie i Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1971, temat pracy magisterskiej: “Rosyjska cesarska marynarka wojenna 1905-1914”)[5], gdzie uzyskał też doktorat (1976, temat: “Polityka rosyjska wobec Królestwa Polskiego w latach 1909-1914”) i habilitację …