– Feliks Gloeh (religia ewangelicko – augsburska)

– August Loth (religia ewangelicko – augsburska)

– Jan Olszewski (plastyka/rysunki)

– Włodzimierz Mikina (matematyka)

– Eugeniusz Lokajski (wychowanie fizyczne)

– Leon Rygier (język polski)

– Tadeusz Kotarbiński (łacina, greka)

– Jan Kozakiewicz (fizyka)

– Władysław Majka (łacina)