Archiwum kategorii: dyrektorzy

Adolf Rondthaler

Zostaje dyrektorem szkoły w 1921 roku

1902-1906; 1921-1941)ks. Adolf Rondthaler (1875-1941), w 1893 r. rozpoczął studia na wydziale matematyczno-przyrodniczym UW. Za udział w manifestacji studenckiej zesłany w głąb Rosji. Po powrocie podjął studia teologiczne w Dorpacie. Ordynowany w 1902 r., potem był wikariuszem w Warszawie. Następnie był proboszczem w Lipnie i Ozorkowie. W 1918 r. został powołany przez kolegium kościelne w Warszawie na stanowisko prefekta. Od 1919 r. wicedyrektor, a od 1921 r. dyrektor gimnazjum im. Mikołaja Reja w Warszawie. W czasie wojny organizował tajne nauczanie.

ks_ Adolf Rondthaler _1875-1941__001

Julian Machlejd

ks_ Julian Machlejd

Dyrektor Szkoły w latach 1906-1917

Urodził się 22 listopada 1866 roku w Warszawie. Był projektodawcą otwarcia męskiej szkoły średniej przy Zborze Ewangelickim w Warszawie. Na jego wniosek powołano komitet organizacyjny Szkoły. Wszedł w skład delegacji, która 1905 r. udała się do Petersburga w celu uzyskania zgody ministra oświaty gen. Głazowa.  Prowadził lekcje religii ewangelicko-augsburskiej, logiki i psychologii. Odszedł ze Szkoły, na własny wniosek, 1 lipca 1917 roku W 1921 r. powierzono mu obowiązki vice prezesa I Synodu Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce. Obowiązki pełnił do śmierci, zmarł 15 listopada 1936 r. pochowany jest na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie.